יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - Staying Steady & Open in an Insecure world - הקלטה 1