יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - גם וגם, סמסרה, בודהה ומארה - הקלטה 4