צהריים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6