בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6