צהריים - מדיטציה מונחית - ודאנה, התבוננות בטון התגובה