ערב - שיחת דהרמה - An opinion we don't need to follow