ערב - שיחת דהרמה - Compassion Invites Us Back Into the Stream of Life.