ערב - שיחת דהרמה - המשך הדרשה הארוכה לראולה - אנאטה ואיכויות הלב