ערב - שיחת דהרמה - הדרשה על עבודה עם מחשבות לא מועילות