אנחנו והעולם - האמת והבדייה חלק א

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
high quality

More information about this audio:

Talk name: 
22-5-19 - עין דור - לילה קמחי - -אנחנו והעולם - האמת והבדייה חלק א
Year: 
2019
Talk number: 
1
day: 
1