להיות בסינק

Yonathan Dominitz
יונתן דומיניץ
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Be In Sync
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Chanuka Retreat with Yonathan,
Year: 
2015
Talk number: 
1