להיות בסינק

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Be In Sync
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Chanuka Retreat with Yonathan,
Year: 
2015
Talk number: 
1