מדיטציה מונחית

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
מדיטציה מונחית
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Guided Meditation - Attention
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Meditation Retreat with Yonath
Year: 
2015
Talk number: 
6