איך מתרחש או מבשיל שחרור ההיאחזויות

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
How Freedom Happens
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Hanukkah Retreat with Stephen,
Year: 
2014
Talk number: 
3