תשומת לב וחופש -עין דור אפריל 2014

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
What Are We Doing Here
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Vipassana Weekend with Yonatha
Year: 
2014
Talk number: 
0