תשומת לב, חמלה וחכמה

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Awareness, Compasion and Wisdo
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Retreat name: 
Winter Retreat with Yonathan a
Year: 
2013
Talk number: 
0