לחשוף את מה שתמיד שם

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
2016_Yonathan Dominitz_ freedom_HEBREW
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Year: 
2016
Talk number: 
0