שאלות ותשובות, סטיבן פולדר, יונתן דומיניץ ולילה קמחי