הנחיות למדיטציה: עבודה עם צלילים (עברית אנגלית לסירוגין)

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
high quality

More information about this audio:

Talk name: 
Instructions
Teacher name: 
Lila Kimhi
Year: 
2009
Talk number: 
0