הדרשה למגהיה - חמשת האיכויות המובילות להבשלת השחרור