הנחיות למדיטציה של אהבה וידידות- מטא. אנגלית 2015

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
English
Dharma talk Quality: 
high quality

More information about this audio:

Talk name: 
Metta Practice
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Settling our mind – Opening ou
Year: 
2015
Talk number: 
2