לעומק הנתינה 2014

Lila Kimhi
Dharma type: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
The Depth of Giving
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Suttas Retreat with Lila and K
Year: 
2014
Talk number: 
4