מה זה סמדהי 2014

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
What is Samadhi
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Suttas Retreat with Lila and K
Year: 
2014
Talk number: 
2