שיחה ותרגול על אהבה 2013

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Metta
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Sukkot Retreat with Christophe
Year: 
2013
Talk number: 
12