מדיטציה מונחית - תודעה פתוחה: עבודה עם חמשת האורחים. עברית. קיץ 2013 עם ערן הרפז