מדיטציה מונחית: נשימה, תחושות גוף, תודעה פתוחה ללא תגובתיות

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
high quality

More information about this audio:

Talk name: 
Guided Meditation 1
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Summer Retreat with Eran Harpa
Year: 
2013
Talk number: 
0