מדיטציה מונחית - עבודה עם נשימה ותחושות גוף ללא תגובתיות וללא שיפוטיות. עברית 2013