הנחיות למדיטציה: מאמץ נכון. עבודה עם הנשימה. עברית. חנוכה עם יונתן 2012