על התהוות מותנית, האישיות שלנו, או - מי מנהל כאן את הענינים? 2012