על ריקות, הביטויים שלה או - ׳הסיפור שאינו נגמר׳ 2012