תחושות ועבודה עם כאב- שיחת הנחיות למדיטציה+תרגול מונחה+ שאלות ותשובות