הנשימה כעוגן ועבודה עם כאב ותחושות הגוף. הנחיות, תרגול שקט ושאלות ותשובות