פרחים כחולים קטנים

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
medium quality

More information about this audio:

Talk name: 
Small Blue Flowers
Teacher name: 
Lila Kimhi
Year: 
0
Talk number: 
0