מדיטציה מונחית: דגש על המשכיות ועל אינטימיות- עבודה עם נשימה ומחשבות