מודעות חסרת-בחירה, מי אני? (מדיטציה מונחית)

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
14 2017-04-18-LK-Anatta_retreat-instructions_choice_less_awareness_who_am_I
Teacher name: 
Lila Kimhi
Year: 
2017
Talk number: 
0