מדיטציה מונחית 30 דקות

Yonathan Dominitz
Dharma talk subject: 
מדיטציה מונחית
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
meditation 30min
Teacher name: 
Yonathan Dominitz
Talk number: 
0