יום תרגול בתל אביב (או מקום אחר) עם שאיילה

23/02/2008
Event category: 
Start time: Saturday 00:00
End time: Saturday 23:59
Registration will be opened few weeks before the event