שכונת ניות, ירושלים

להוראות הגעה פנו לאביב

Place: 
Jerusalem