מרפאה של שלומית, קיבוץ כברי

מרפאה של שלומית, כברי
Place: 
Kabri