Paticca Samuppada: an Online course with Stephen Fulder

19/05/2024 to 07/07/2024
Event category: 
Prerequisites: 
Two long retreats \ 4 Weekends
Prerequisites: 
למי שישב.ה שני ריטריטים ארוכים \ 4 סופ"שים
The teacher: 
Teacher Name:
Stephen Fulder
Location: 
Start time: Sunday 19:00
End time: Sunday 20:30
סטטוס הקורס: 
Registration is opened

פאטיצ'ה סמופאדה  - קורס אונליין עם סטיבן פולדר בנושא התהוות מותנית 

שמונה מפגשים בימי ראשון, 19.5.24 - 7.7.24,

19:00 - 20:30

(English follows) 


הקורס יכלול מפגשי אונליין של הקבוצה עם סטיבן בהן יהיו שאלות ותשובות לגבי הנושאים של הקורס, ושיחות דהרמה שיישלחו לפני כל שעור אל המשתתפים להאזנה לפני המפגש.

שימו לב כי תכני הקורס המוקלטים כמו גם השיח יתקיימו בעיקר באנגלית

 ~~~~~~~
פטיצ׳ה סמופאדה - גלגל החיים
ההבנה של הפסיכולוגיה הבודהיסטית לגבי סבל ושחרור
פטיצ׳ה סמופאדה (התהוות מותנית) הוא לימוד בודהיסטי בסיסי ועמוק שמראה איך הלכה למעשה פועלות ארבעת האמיתות, ואיך בכל רגע אנחנו משחררים או כולאים את עצמנו.
לימוד זה נחשב כלימוד מפתח יחודי המציע את הבסיס והמושגים לתרגול שלנו ולדהרמה. ההתהוות המותנית נחשבת לגילוי האחרון שהשלים את ההארה של הבודהה בסיום ליל ההתעוררות שלו.
 
זו התשובה לשאלה הנצחית שמוסיפה לעלות לגבי המציאות:
מהי הבריאה? מדוע אנחנו כל כך תקועים בסמסארה? כיצד ומדוע ׳עצמי׳ כל כך חזק נוצר? מהם הפרטים של תהליך ההתנייה?
מהו מקור הלידה והמוות וכיצד נמצא את האל-זמניות ואת האל-מוות? מהו התהליך בעטיו אנחנו סובלים והתהליך בעזרתו אנחנו משתחררים? מהי התודעה?
 
בקורס הזה נחקור את השלבים בתוך רגעי החוויה שלנו בעקבותיהם התודעה שלנו שבוייה או חופשייה.
באופן פרטני נתמקד בהווצרות הצורה או המבנים בתודעה ובזכרון (סנקהרות), בהווצרות ותפקוד של התודעה, ובתהליך ההאחזות, ששוב ושוב יוצר את ה׳עצמי׳.
יחד נתבונן מקרוב על הדרכים בהן החוכמה משחררת אותנו מהתהליכים האלו.
 
מבנה הקורס
במסגרת הקורס המשתתפים/ות יקבלו שיחות דהרמה עם סטיבן פולדר, מצולמות בוידאו, שהוקלטו מראש. כמו כן ישלחו חומרים כתובים ויינתנו הנחיות לתרגול בבית.
 
פעם בשבוע ייפגשו המשתתפים/ות עם סטיבן אונלייין למפגש של שעה וחצי שיחל בתרגול מדיטציה משותף ולאחר מכן יינתן זמן לשאלות ותשובות.
 
* שיחות הדהרמה שיישלחו יינתנו באנגלית.
המפגש (מדיטציה +שאלות ותשובות) יהיה רובו באנגלית.
* אנו מבקשים להשתתף בקורס במצלמה פתוחה, בעיקר בזמני השיתוף והשיחה בקבוצה.
 

הרשמה לקורס

ההשתתפות בקורס היא בהרשמה מראש בלבד ומותנית בניסיון התרגולי שצוין מעלה.
להרשמה יש למלא את הפרטים בטופס המקוון בכפתור מצד שמאל
לאחר מילוי טופס ההרשמה ותשלום דמי ההשתתפות תקבלו מכתב אישור הרשמה וקבלה למייל. אם לא קבלתם כל מענה לאחר מספר שעות נא בדקו בתיבת הספאם.

 

 
עלויות הקורס - נחלקות ל-2 חלקים, אנא קראו בתשומת לב
 
עמותת תובנה אינה נתמכת על ידי גוף או מוסד כלשהו. במרבית פעילותיה, היא פועלת ברוח המסורת העתיקה של "דאנה" (נתינה מתוך נדיבות הלב).
הפעילויות מתקיימות בזכות נדיבות ליבם של מתרגלים התומכים בעמותה בתרומות כספיות, וכן בזכות נדיבות ליבם של מספר גדול של פעילים ומתנדבים הפועלים ללא שכר.
 
 
1. דמי השתתפות 
 
אנחנו מודעות לכך שאנו בתקופה של אי ודאות כלכלית, וגם עבורנו היא תקופה מאתגרת מבחינה זו.  
תשלום דמי ההשתתפות תומך בתובנה להמשיך להתקיים גם בתקופה זו וגם תומך באפשרות לחזור ולהציע ריטריטים וקורסים באופן זהה שבו פעלנו עד כה. 
אנחנו בוחרים להמשיך להציע את הדהרמה בלב פתוח מתוך אמון ואחריות קהילתית. 
 
עבור הקורס אנו גובים דמי השתתפות שנועדו לכיסוי הוצאות הקורס (עלויות שכירת הפלטפורמה והוצאות ארגון שונות).
את דמי ההשתתפות יש לשלם מראש בלבד.
אנו מציעים מחיר שנועד לחבר בין הצורך בכיסוי הוצאות לבין רוח הדאנה (נדיבות).
 
המחיר למשתתף/ת הינו 290 ש"ח.
אתם מוזמנים לשלם סכום זה או סכום גבוה יותר, כדי לסייע לתובנה להמשיך ולהציע את הקורסים ולתמוך במי שאין ביכולתו לשלם.
 
מי שאין ביכולתם לשלם את הסכום המלא אנא שלמו את מה שמתאפשר לכם. 
נבהיר כי אנחנו לא מעוניינים שאנשים לא ישתתפו בקורס בשל מגבלה כספית.
 
2. תמורה להוראה
 
ההוראה בקורס ניתנת במסורת ה'דאנה' – נדיבות הלב: ללא מחיר נקוב מראש על מנת לאפשר לכל מי שמעונינ/ת להגיע ולתרגל ללא תלות במצב כלכלי.
זוהי תמיכה קהילתית בה כל אחד ואחת נותנים לפי יכולתם/ן על מנת לסייע גם לאלה שידם אינה משגת במקביל.
במקביל הקהילה תומכת במורים ובמורות באמצעות תרומה שניתנת בסיום המפגש.
מורים רבים המלמדים בקורסים של "תובנה" מקדישים את חייהם להפצת הדהרמה מתוך נדיבות לב ורצון טוב לסייע לאחרים בדרך.
התרומות מסייעות להם להמשיך ולקיים אורח חיים של העמקה בדרך ולחלוק את פירותיה עם האחרים.
בסיום כל מפגש המשתתפים והמשתתפות מוזמנים/ות לתמוך מנדיבות ליבם במנחה ובהמשך הוראת הדהרמה בדרך זו.
 
מענה לפניות
 
לשאלות הנוגעות להרשמה ניתן לפנות ללירז מנהלת הרישום במייל citycourse@tovana.org.il 
 
 

Paticca Samuppada – The Wheel of Life

Buddhist Psychological Understanding of Dukkha and Liberation

8 classes on Sundays, 19.5.24 - 7.7.24,

19:00 - 20:30

 

How do we create our experience and how in each moment can we free or imprison ourselves? Why does life seem such a struggle?  How can I understand birth and death, and at the same time the timeless and deathless? What is consciousness?

This is a fundamental and yet most profound Buddhist teaching that is the basis of Buddhist psychology, and insight into perennial questions about reality that keep arising. It is taught here in an easily understandable, daily life, practical way.

 
The course will include online meetings of the group with Stephen in which there will be questions and answers about the topics of the course, and dharma conversations that will be sent before each lesson to the participants for listening before the meeting.
 
Course structure
As part of the course, the participants will receive dharma talks with Stephen Fulder, videotaped, pre-recorded. Written materials will also be sent and instructions will be given for practice at home.
 
Once a week, the participants will meet with Stephen Online for an hour and a half session that will begin with a joint meditation practice and then there will be time for questions and answers.
 
* The Dharma talks that will be sent will be given in English.
* The meeting (meditation + questions and answers) will be mostly in English.
* We request to participate in the course with an open camera, especially during the times of sharing and talking in the group.
 
Signing up
 
Participation in the course is by pre-registration only and is conditional on the practical experience mentioned above.
To register, fill out the details in the online form using the button on the left
After filling out the registration form and paying the participation fee, you will receive a registration confirmation letter and receipt by email. If you have not received any response after several hours, please check the spam box.
 
 
 
Course costs - are divided into 2 parts, please read carefully
 
Tovna organization is not supported by any body or institution. In most of its activities, it operates in the spirit of the ancient tradition of "Dana" (giving out of the generosity of the heart).
The activities take place thanks to the generosity of practitioners who support the association with financial donations, as well as thanks to the generosity of a large number of activists and volunteers who work without pay.
 
 
1. Participation fees
 
We are aware that we are in a period of economic uncertainty, and for us it is also a challenging period in this respect.
The payment of the participation fee supports Tovana to continue to exist even during this period and also supports the possibility of returning to offer retreats and courses in the same way as we have operated so far.
We choose to continue to offer the Dharma with an open heart out of trust and community responsibility.
 
For the course, we charge participation fees intended to cover course expenses (the costs of renting the platform and various organization expenses).
The participation fee must be paid in advance only.
We offer a price designed to connect the need to cover expenses with the spirit of Dana (generosity).
 
The price per participant is 290 NIS.
You are welcome to pay this amount or a higher amount, to help Insight continue to offer the courses and support those who are unable to pay.
 
Those who are unable to pay the full amount, please pay what you can afford.
We will make it clear that we are not interested in people not participating in the course due to a financial limitation.
 
2. Supporting the teaching
 
The instruction in the course is given in the tradition of 'Dana' - the generosity of the heart: without a price set in advance in order to allow anyone who wishes to come and practice regardless of financial situation.
This is a community support in which each and every one gives according to his/her ability in order to help even those whose hand cannot reach at the same time.
At the same time, the community supports the teachers through Dana given at the end of the meeting.
Many teachers who teach in the "Tovana" courses dedicate their lives to spreading the Dharma out of generosity of heart and a good will to help others along the way.
The donations help them continue to maintain a lifestyle of deepening the path and share its fruits with the others.
At the end of each meeting, the participants are invited to generously support the teacher and continue teaching the Dharma in this way.
 
Answering inquiries
 
For questions regarding registration, you can contact Liraz, the registration manager, at citycourse@tovana.org.il
 
 
 
 
 
 
 

הלוואי ונפיק את מירב התועלת מן התרגול בקורס זה.

הלוואי וכל יצור חי יהיה משוחרר מכאב ומסבל

הלוואי וכל יצור חי יחיה חיים חופשיים, מאושרים ואמיתיים.

 

 

Registration is close

Hosts and assistants

ד"ר סטיבן פולדר הוא ממובילי התרגול הבודהיסטי בישראל, המייסד ומורה הבכיר של "עמותת תובנה". מעורבותו במדיטציית מיינדפולנס ומדיטציית ויפאסנה החלה בשנת 1975, מאז בילה שנים רבות בהודו וקיבל הדרכתם של מורים שונים מבורמה, הודו והמערב. סטיבן מלמד מזה כ-30 שנים, עיקרן בישראל וחלקן בחו"ל, ריטריטים, קורסים ושיעורים שנתיים, ברובם למתרגלים ותיקים, ועסק גם בהכשרת מורים בישראל. סטיבן דוגל בשימוש בדהרמה לקידום השלום בחברה.  סטיבן למד באוניברסיטת אוקספורד ובלונדון, בעל תואר דוקטור לביולוגיה מולקולרית, ופרסם ארבעה-עשר ספרים אקדמיים ופופולאריים בנושא של ריפוי פנימי וחיצוני. שני ספרים אחרונים כוללים את הספר רב...
Dr. Stephen Fulder was born in London in 1946 and educated at Oxford and the National Institute of Medical Research, where he was awarded his Ph.D in molecular biology. He was a lecturer at London University. He is the founder and senior teacher of Tovana (the Israel Insight Society). He has been involved in Vipassana/ Mindfulness meditation and dharma practice since 1975, has spent years in India and has been guided by a variety of teachers from Burma, India and the West. Stephen has been teaching for 20 years, mostly in Israel but also abroad, and he teaches a large number of retreats,...