Renovation period in Ein Dor

23/08/2021 to 30/08/2021
Event category: 
Location: 
Start time: Monday 14:00
End time: Monday 18:00

ניתן להגיע בכל זמן בין התאריכים 23-30 באוגוסט, למינימום של יומיים (לילה אחד).


זמן שיוקדש כולו לחידוש, נקיונות ושיפוצים בעין דור.

הכנו רשימה ארוכה של נקודות ברחבי המרכז שזקוקות במיוחד למגע יד אוהבת וחומרי ניקוי, צבע, או כלי עבודה.
יש המון משימות קטנות של נקיון, צביעה, סידור, גינון ובניה שלא דורשות מיומנות מקצועית, אבל כן זקוקות להרבה מרץ ורצון טוב.
בזמן ההתנדבות יהיו שלוש ישיבות קבוצתיות ביום, ומורה שיסייע להנכיח את התרגול בעבודות השונות, ואת שאר הזמן נקדיש לעבודה.

אפשר יהיה לבחור בין עבודה לבד בשתיקה או בצוותא בדיבור, ולאיזה חלק של התקופה להגיע.

* שימו לב שזמן העבודה כרוך בעבודה פיזית מאומצת


הנחייה:

מורה מתובנה ילווה את המשתתפים בתקופה זו.


דאנה:
ההשתתפות היא עצמה דאנה, ועל כן אין דמי הרשמה או דאנה לתובנה
תהיה אפשרות לתת דאנה למורה בסיום הסופ"ש.