Sangha house, Tel-Aviv

עובדיה מברטנורה 21, תל אביב יפו
Partially accessibility
קומה שלישית, המעלית לשימוש בתיאום מראש רק במקרים של נכות / מחלה / נשיאת ציוד כבד

בית הסנגהה הוא בית פתוח לתרגול מדיטציה ולמפגשי לימוד תרגול ושיתוף של חברי קהילת תובנה.

הבית מתנהל במסורת וברוח הדאנה; תובנה תומכת באחזקת הבית בתשלום שכירות חלקי, ובתשלומי ארנונה ושאר התמיכה מתקבלת ממתרגלים/ות המתנדבים/ות לעבודות תחזוקה, נקיון, קניות ומשרד, הכרוכים בתפעולו השוטף

המעלית ניתנת לשימוש רק למנועים לעלות במדרגות מסיבות של נכות / פציעה / מחלה, או נושאים ציוד כבד.

כדי שנוכל לאפשר עליה במעלית יש לעדכן מראש את המנחה או מנהל/ת הפעילות הספציפית.

מיקום: 
Tel Aviv