פארק דניה, ליד רחוב גלבר 20, ירושלים

Place: 
Jerusalem