קהילת ורשה 69 דירה 19, תל אביב

Good accessibility
Place: 
Tel Aviv