מלצר 12, כניסה 1, דירה 2, רחובות

Good accessibility