בית הכרם, ירושלים

בית הכרם, ירושלים
Place: 
Jerusalem