גבעת ישעיהו

מרכז סוכהא, גבעת ישעיהו
Place: 
Givat Yeshayahu