דרושה תרומה של כן ציור גדול לעין דור

דרושה לנו תרומה של כן ציור גדול לעין דור.

 

מוזמנים לפנות לגיא - guy@tovana.org.il