שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה/קורס Talk title/Course שנה
סטיבן בצ'לור מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אסף פדרמן מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אלהיה אייל מור מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אביב טטרסקי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אביגיל גרץ מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שימי לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
סהר רוקח מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
לילה קמחי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
תמי ברקאי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
מולי גלזר מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
לילה קמחי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אילן לוטנברג מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
נטע לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אביגיל גרץ מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אודליה וינברג מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
ענבל הללי-בלס מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אילן לוטנברג מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אסף פדרמן מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אביגיל גרץ מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שרית זר-אביב מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
קרן ארבל מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
דוד לב מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
דוד לב מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שימי לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שימי לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
לילה קמחי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אלה טולנאי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שימי לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
שימי לוי מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023
אלהיה אייל מור מרחב בטוח בזום Safe space via Zoom 2023

עמודים

עמודים