שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה/קורס Talk title/Course שנה
סנדיה בר-קמה ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
שלומית שלו ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
ערן הרפז ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
שלומית שלו ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
סנדיה בר-קמה ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
סנדיה בר-קמה ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
ערן הרפז ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
סנדיה בר-קמה ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
שלומית שלו ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
ערן הרפז ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
סנדיה בר-קמה ריטריט ויפסאנה - סנדיה בר קמה וערן הרפז, בסיוע שלומית שלו Insight Meditation Retreat - Sandya Bar Kama and Eran Harpaz, with the assistance of Shlomit Shalev 2024
קרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחיקרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
לילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבל ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבללילה קמחי ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם Insight meditation retreat - Keren Arbel and Lila Kimhi - for experienced practitioners 2024
קרן ארבל סופ״ש ויפסאנה ייעודי למתחילות.ים - קרן ארבל, בסיוע מיכל יון ותמי ברקאי Insight meditation weekend retreat for beginners - with Keren Arbel' with the assistance of Michal Yun and Tami Barkai 2024
קרן ארבל סופ״ש ויפסאנה ייעודי למתחילות.ים - קרן ארבל, בסיוע מיכל יון ותמי ברקאי Insight meditation weekend retreat for beginners - with Keren Arbel' with the assistance of Michal Yun and Tami Barkai 2024
מיכל יון סופ״ש ויפסאנה ייעודי למתחילות.ים - קרן ארבל, בסיוע מיכל יון ותמי ברקאי Insight meditation weekend retreat for beginners - with Keren Arbel' with the assistance of Michal Yun and Tami Barkai 2024
תמי ברקאי סופ״ש ויפסאנה ייעודי למתחילות.ים - קרן ארבל, בסיוע מיכל יון ותמי ברקאי Insight meditation weekend retreat for beginners - with Keren Arbel' with the assistance of Michal Yun and Tami Barkai 2024
מיכל יון סופ״ש ויפסאנה ייעודי למתחילות.ים - קרן ארבל, בסיוע מיכל יון ותמי ברקאי Insight meditation weekend retreat for beginners - with Keren Arbel' with the assistance of Michal Yun and Tami Barkai 2024
רני עובדיה סופ״ש על חכמת ההזדקנות - רני עובדיה, בהשתתפות רחל שקדי Wisdom of Aging weekend retreat with Reni Ovadia, with the assistance of Rachel Shkedi 2024

עמודים

עמודים