שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
שינזן יאנג Shinzen_01_Mindfulness and equanimity לשמיעה
צ’ארלס ז’נו The Buddha's Journey to Awakening 1998 לשמיעה
סטיבן פולדר Seeing - Vipassana לשמיעה
סטיבן פולדר To Carry a Cloud on Our Back.17 לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The mind and its depth לשמיעה
כללי Supports for the Practice לשמיעה
כללי Vivek8 Peace in Daily Life לשמיעה
לילה קמחי How to cross the flood לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Audience Suggestions לשמיעה
אקינצ’נו Akin18Buddha as therapist - 4 Noble Truths לשמיעה
ינאי פוסטלניק Being with Chalenges לשמיעה
לילה קמחי The Art of Meditation-the Wisdom of the Ant and the Insight of the Eagle לשמיעה
ג'איה אשמור Guided lying Meditation (10 min) לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
סטיבן פולדר Apiron- Beyond Boundaries לשמיעה
שינזן יאנג Q&A wknd25Feb2012 לשמיעה
סטיבן פולדר the dharma of relatioships לשמיעה
כללי Df1 Haemet Haneetzelet Hareviit לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf2 Liberared Mind לשמיעה
קיטיסרו The Divine Abidings -Kitisaro לשמיעה
ערן הרפז EH06This Path Starts Here לשמיעה
סנדיה בר-קמה The Desire for Sensual Pleasure לשמיעה
מרטין איילוורד DANA לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Seeing into Listening and Being לשמיעה
אקינצ’נו Akin11The hindrances (5 nivarana) לשמיעה
אודליה וינברג Guided Meditation.4 לשמיעה
ינאי פוסטלניק The Practice of no Escape לשמיעה
לילה קמחי Alice in wonderland and the practice of choiceless awareness לשמיעה
יונתן דומיניץ מדיטציה מונחית 30 דק לשמיעה
סטיבן בצ'לור SMB9 Q&A 3 לשמיעה

עמודים

עמודים